FAIRSTONE®

Fairstone® is het ethisch keurmerk van Marshalls. De Fairstone®-producten worden ontgonnen en geproduceerd volgens duidelijk afgelijnde ethische waarden en afspraken waar Marshalls volledig achter staat en zich voor inzet. Deze afspraken zijn gebaseerd op de basiscode voor ethische handel en op het globaal pact van de Verenigde Naties. Zo is Marshalls lid van Ethical Trading Initiative (ETI) en hebben we ons samen met andere ondernemingen verenigd om een ethische code op te stellen die de burgerrechten van de arbeiders beschermt en zich tegen kinderarbeid verzet. Alle Marshalls natuursteen voldoet dan ook aan de volgende vereisten:

+ Er wordt geen gebruik gemaakt van kinderarbeid.

+ Er worden eerlijke lonen betaald.

+ De basisveiligheid en -gezondheid van de arbeiders worden gegarandeerd.

We zijn ervan overtuigd dat mensen de zekerheid willen dat hun leverancier van tuinproducten steeds het beste wil en geen gebruik maakt van mensonwaardige praktijken. Met Fairstone® bewijst Marshalls dat wij hier net zo over denken.


Deze principes hebben ook commerciële voordelen. Omdat we enkel met gecontroleerde en gekende groeves samenwerken, worden de stenen steeds uit dezelfde groeves gewonnen. Dit garandeert een uniform kleurenpalet waardoor elke serie steeds erg gelijkend is op dat van vorige series. Bovendien kunnen alle stenen in dezelfde diktes (met een maximale afwijking van 2 mm) worden geproduceerd waardoor het plaatsen aanzienlijk makkelijker en sneller gaat.

Fairstone® van Marshalls – bestraten met geweten.